MODEVAKOPLEIDING

Modetrends in kleuren en stoffen kunnen richtinggevend zijn

Kies je voor de modevakopleiding bij NauK Fashion dan leer je tekenen volgens het ENSAID-patroontekensysteem. Vanaf de module Modinette werk je in acht examens toe naar Lerares Coupeuse onder licentie van het Landelijk opleidinginstituut ENSAID.

 

Tijdens de lessen (en thuis) werk je aan opdrachten uit de opleidingsboeken. Het toetsen van theoretische en/of praktische kennis gebeurt gaandeweg tijdens de lessen en tijdens het examen. Naast de vereiste lesstof ben je natuurlijk altijd vrij om tussendoor projecten naar keuze te doen. Je bent geheel vrij in het bepalen van je eigen werktempo.

 

Modules

Voor de opleiding tot Coupeuse volsta je met alleen de eerste vier modules.

 

1. Modinette

2. Costumière

3. Tailleuse

4. Coupeuse

 

Voor de opleiding tot Lerares Coupeuse volg je de bovenstaande modules één tot en met vier plus de onderstaande modules vijf tot en met acht. Na het behalen van dit laatste diploma ben je bevoegd je eigen school te starten.   

 

5. Coupeuseleidster

6. Modiste*

7. Handwerkontwerpen*

8. Lerares Coupeuse     

 

 *De modules Modiste en Handwerkontwerpen kun je ook los volgen. Doe je de gehele opleiding tot Lerares Coupeuse dan zijn ze echter wel verplicht. 

 

Module 1 t/m 5 en 8

Het zelfstandig ontwerpen, patroontekenen, uitwerken en vervaardigen van kleding aan de hand van zelf gemeten maten op de persoon. In de opleiding zit een logische opbouw. Je begint met het tekenen van de basispatronen om zelf eenvoudige kleding te kunnen maken en bouwt dat per module steeds verder uit. Tijdens de laatste module gaat de aandacht uit naar de moeilijke modellen en naar de didactische kant van het vak. Uiteindelijk kun je ook Lerares Coupeuse worden en zelf gaan lesgeven volgens het ENSAID-systeem.

 

Onderdelen die tijdens deze modules aan de orde komen zijn onder andere: 

  • •  kinder-, dames- en herenkleding, gelegenheidskleding 

  • •  textiel- en warenkennis, didactische vaardigheden

  •   alle mogelijke afwerktechnieken behorende bij het vak. 

 

Module 6 en 7

Bij module (6) Handwerk Ontwerpen maak je kennis met een groot aantal handwerktechnieken uit binnen- en buitenland. Deze voer je uit aan de hand van ontwerpen uit de lesboeken of aan de hand van je eigen ontwerp. 

Bij module (7) Modiste leer je hoeden, petten en alle bijkomende accessoires maken naar eigen ontwerp. 

 

Voor module zes en zeven kun je je apart opgeven. Wanneer je je diploma voor Lerares Coupeuse wilt behalen, ben je echter wel verplicht deze modules te volgen.

 

Examens

Iedere module sluit je af met een examen. Als je alle examens met succes hebt doorlopen, kun je je via de modevakschool van NauK Fashion aanmelden voor het landelijk examen. Twee maal per jaar neemt het Landelijk opleidinginstituut ENSAID examens af op de locaties ’s-Hertogenbosch of Nunspeet.